Helsingin Invalidien Yhdistys r.y.

Helsingin Invalidien yhdistys on liikuntavammaisten helsinkiläisten järjestö.
Me haluamme toimia kanssasi paremman huomisen puolesta.

Useimmat vammaisen ihmisen elämää vaikeuttavat esteet johtuvat huonosti suunnitellusta ympäristöstä. Esteetön toimintaympäristö on kaikille hyvä. Yhdyskuntasuunnitteluun ja kunnalliseen pääätöksentekoon vaikuttaminen ovat yhdistyksen toimintamuotoja.

koulutuskuva
Vaikuttaminen edellyttää tietoa eikä sitä synny yksinomaan elämänkokemuksesta. Tarvitaan opiskelua ja perehtymistä. Yhdistys ja Invalidiliitto järjestävät vuosittain lukuisia koulutustilaisuuksia. Lasten ja nuorten liikuntakerhossa voi harrastaa ja kokeilla erilaista liikuntaa. Tavoitteena on, että kukin löytäisi itselleen sopivan harrastuksen ja saisi sen myötä ystäviä. Yhdistys järjestää myös vammaisten lasten vanhemmille koulutusta ja antaa mahdollisuuden yhdessä toimimiseen.


Yhdistys pähkinäkuoressa Tilaa lisätietoja lomakkeella

Osoite: Helsingin Invalidien Yhdistys r.y., Voudintie 6, 00600 HELSINKI
Puhelin: 7206 240
Fax: 7206 2410


Tämän sivun on toteuttanut Verkosto-osuuskunta VUONET
palaute: vuonet@vuonet.fi Päivitetty: 18.5.2000
.